Print
Category: CD "Nếu Tôi Lấy Được Cầu Vồng"
Hits: 1091

 Chỉ Một Mẹ Thôi
Only One - George Cooper

Thơ dịch: Vương Ngoc Long 
Nhạc: Mai Ðức Vinh 
tiếng hát Mỹ Ngọc

Mẫu Tử - Tranh Quỳnh Hương

 

Only One
 
Hundreds of stars in the pretty sky;
Hundreds of shells on the shore together;
Hundreds of birds that go singing by;
Hundreds of bees in the sunny weather.
 
Hundreds of dewdrops to greet the dawn;
Hundreds of lambs in the purple clover;
Hundreds of butterflies on the lawn;
But only one mother the wide world over.

George Cooper (1820 - 1876) 

Chỉ Một Mẹ Thôi: Hải Đà phỏng dịch