Print
Category: Lầu Thơ Vút Cánh Hạc Vàng
Hits: 1453

 

 

Thơ Phóng Tác: Vương Ngọc Long
Phổ nhạc: Mai Đức Vinh

Cảm Xúc Đêm Trăng
(Ý thơ Tĩnh Dạ Tứ - Lý Bạch)

 

TinhDaTu