Print
Category: Nguyên Bích giới thiệu: CD Bao Giờ Em Biết
Hits: 2058

Cái Yêu
Thơ: Vương Ngoc Long  
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hoà Âm: Quốc Dũng  
Ca Sĩ: Thùy Dương

 

CAIYEU

 

Karafun by: Dĩ Vãng Buồn