Print
Category: Nhửng vần thơ Tình Thu
Hits: 1046

 

Thu Dạ

 

autumninmyheartfloat

 

Hàng phong lẩn khuất khói sa mù
Đọng lá vàng khô sóng sánh thu
Quạnh quẽ sương nằm im não nuột
Đìu hiu gió thở vắn buồn ru
Nguyệt cầm chuốt khúc trường cô lữ
Tiêu trúc gầy đưa bước lãng du
Áo lụa người thơm hồn bạch bích
Rừng thu trăn trở giấc trầm phù

Vương Ngọc Long