Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 307

 

Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí

Lý Bạch
 
tuu8 

 
painting by Yang Ming-Yi
 
XUÂN NHẬT TÚY KHỞI NGÔN CHÍ
Xử thế nhược đại mộng
Hồ vi lao kỳ sinh
Sở dĩ chung nhật túy
Đối nhiên ngọa tiền doanh
Giác lai miện đình tiền
Nhất điểu hoa gian minh
Tá vấn thử hà nhật
Xuân phong ngữ lưu oanh
Cảm chi dục thán thức
Đối chi hoàn tự khuynh
Hạo ca đãi minh nguyệt
Khúc tận dĩ vong tình
Lý Bạch
 
NGÀY XUÂN SAY DẬY NÓI CHÍ MÌNH
Cuộc đời như giấc mộng
Làm chi thêm cực mà
Suốt ngày say bí tỉ
Ngủ lăn trước hiên nhà
Thức dậy nhìn sân trước
Chim hót vui đời hoa
Ngày nào hôm nay nhỉ
Gió xuân vờn oanh ca
Nhìn cảnh mà ngao ngán
Thấy rượu đành rót ra
Nghêu ngao chờ trăng sáng
Hát xong quên sầu ta


Hải Đà phỏng dịch