Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 386

 

Tống Xuân Từ

Vương Duy 

tuu22

 

TỐNG XUÂN TỪ
Nhật nhật nhân không lão
Niên niên xuân cánh quy
Tương hoan hữu tôn tửu
Bất dụng tích hoa phi
Vương Duy 
 
TIỄN XUÂN
1-
Tuổi già theo ngày đến
Năm qua xuân lại về
Hãy vui cùng chén rượu
Hoa bay chớ não nề
2-
Già theo ngày tháng trôi nhanh
Năm quanh quẩn hết, xuân xanh đến hoài
Vui cùng cốc rượu mà say
Cần chi thương tiếc hoa bay ngoài trời 


Hải Đà phỏng dịch