Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 337

Thanh Minh 

Nguyễn Trãi

 

 cam ky phong thuy dan gian trong tiet thanh minh

 
 
THANH MINH
Nhất tòng luân lạc tha hương khứ
Khuất chỉ thanh minh kỉ độ qua
Thiên lý phần uynh vi bái tảo
Thập niên thân cựu tận tiêu ma
Sạ tình thiên khí mô lăng vũ
Quá bán xuân quang tê cú hoa
Liêu bả nhất bôi hoàn tự cưỡng
Mạc giao nhật nhật khổ tư gia
Nguyễn Trãi


Chú thích:
Tiết Thanh Minh
Từ khi lưu lạc ở quê người tính đến nay
Bấm đốt tay đếm tiết thanh minh đã bao lần trôi qua
Nơi ngàn dặm phần mộ không quét dọn cúng bái
Bạn bè mươi năm xưa đều tiêu hao
Trời tạnh có cơn mưa lất phất
Bóng xuân đã nửa vời, hoa vẫn nở
Hãy nâng ly rượu mà gượng nhắp
Đừng vì nỗi nhớ nhà mà đau khổ từng ngày

 

le tao mo trong tiet thanh minh


       
TIẾT THANH MINH
Lưu lạc quê người tính đến nay
Thanh minh mấy tiết đếm đầu tay
Mộ phần ngàn dặm đìu hiu vắng
Bạn hữu mười năm khuất bóng mây
Trời tạnh thất thường mưa lất phất
Bóng xuân vơi nửa nở hoa đầy
Nâng ly gượng nhắp lòng chua xót
Nỗi nhớ quê hương vợi tháng ngày 


Hải Đà phỏng dịch