Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 1336

Xuân Cảnh


Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì
Họa đường thiềm cảnh mộ vân phi
Khách lai bất vấn nhân gian sự
Cộng ý lan can khán thúy vi  

 Trần Nhân Tông (1258-1308)  

 

  Cảnh Xuân   
Lặng lẽ chim trời hót liễu xanh
Chiều buông mây phủ vẽ thềm tranh
Chẳng ai cùng khách bàn nhân thế
Mãi ngắm màn đêm đứng tựa thành  

 Vương Ngọc Long dịch