Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 1292

Xuân Dạ

 

Hắc dạ thiều quang hà xứ tầm ?
Tiểu song khai xứ liễu âm âm
Giang hồ bệnh đáo kinh thì cửu
Phong vũ xuân tùng nhất dạ thâm
Ky lữ đa niên đăng hạ lệ
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm
Nam Đài thôn ngoại Long giang thủy
Nhất phiến hàn thanh tống cổ câm (kim).
 
   Nguyễn Du (1765-1820)
     ( Thanh Hiên Thi Tập )
 
Đêm Xuân
 
Đêm đen đâu thấy ánh hừng đông
Khóm liễu âm thầm động liếp song
Khổ bệnh giang hồ tâm khiếp sợ
Đêm xuân mưa gió xót xa lòng
Bao năm viễn khách châm đèn khóc
Ngàn dặm quê hương bóng nguyệt trông
Thôn cũ Nam Đài sông nước chảy
Cổ kim sóng tiễn lạnh đôi dòng  

 Vương Ngọc Long dịch