Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 

FL2-Chen Yunjun

TUYẾT MAI NHỊ THỦ

Kỳ nhất
Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng
Tao nhân các bút phí bình chương
Mai tu tốn tuyết tam phân bạch
Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương

Kỳ nhị
Hữu mai vô tuyết bất tinh thần
Hữu tuyết vô thi tục liễu nhân
Nhật mộ thi thành thiên hựu tuyết
Dữ mai tịnh tác thập phần xuân

Lư Mai Pha

hoa-mai-383221

TUYẾT MAI - Bài Một

1-
Mai, tuyết giành Xuân chẳng chịu nhường
Thi nhân đành bỏ chuyện giai chương
Mai thua tuyết ấy vài phân trắng
Tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương

2-
Dành Xuân mai tuyết chẳng nhường
Thi nhân cạn hứng giai chương, thở dài
Nhờ khoe trắng, tuyết hơn mai
Mai thời hơn tuyết một vài thoáng hương


TUYẾT MAI - Bài Hai

1-
Mai mà vắng tuyết, tinh thần thiếu
Cảnh chẳng thanh tao, tuyết vắng thơ
Chiều xế hồn thi mơ tuyết đổ
Thanh xuân tô điểm dáng mai chờ

2-
Mai đầy, tuyết thiếu, hồn đâu ?
Tuyết rơi, thơ vắng, nhuốm màu tục thô
Chiều buông tuyết động hồn thơ
Mai cười khoe sắc đợi chờ Chúa Xuân

Hải Đà

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg