Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 521

 

FL2-Chen Yunjun

ĐỀ ĐẠI DỮU LĨNH BẮC DỊCH

Dương nguyệt nam phi nhạn
Truyền văn chí thử hồi
Ngũ hành thù vị dĩ
Hà nhật phục quy lai ?
Giang tĩnh triều sơ lạc
Lâm hôn chướng bất khai
Minh triêu vọng hương xứ
Ưng kiến lũng đầu mai

Tống Chi Vấn

hoa-mai-383221

Dịch nghĩa:

Đề Nhà Trạm Phía Bắc Núi Đại Dữu

Tháng mười nhạn bay về nam
Nghe đồn đến đó thì quay trở về
Còn ta sao cứ phải đi mãi
Biết ngày nào trở về
Sông phẳng lặng thuỷ triều vừa dứt
Trong rừng tối khí núi chưa tan
Sớm mai nhìn về phía quê làng
Tưởng thấy cây mai ở gò đất làng xa


ĐỀ NHÀ TRẠM PHÍA BẮC NÚI ĐẠI DỮU

Về nam nhạn tháng mười
Nghe đến quay về rồi
Sao ta còn đi mãi
Hôm nao mới về thôi ?
Sông lặng triều đang rút
Rừng tối khí chưa vơi
Sớm mai nhìn quê cũ
Cây mai ngỡ trên đồi

Hải Đà