Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 474

 

FL2-Chen Yunjun

XUÂN NHẬT NGẪU HỨNG

Hoạn khí kinh thời hộ bất khai
Thoan tuần hàn thử cố tương thôi
Tha hương nhân dữ khứ niên biệt
Quỳnh Hải xuân tòng hà xứ lai
Nam phố thương tâm khan lục thảo
Đông hoàng sinh ý lậu hàn mai
Lân ông bôn tẩu thôn thiền miếu
Đấu tửu song cam tuý bất hồi

Nguyễn Du
(Thanh Hiên Thi Tập)

hoa-mai-383221


Dịch nghĩa:

Ngày xuân cảm hứng

Bấy lâu khí trời xấu, cửa đóng kín,
Quanh quẩn hết mùa nóng lại đến mùa rét.
Ta phải giã từ năm cũ ở đất khách quê người
Chẳng hay xuân từ đâu đến Quỳnh Hải
Đau lòng nhìn bãi cỏ xanh bên bờ nam,
Chúa xuân để lộ ý trên cánh hoa mai lạnh.
Có ông già hàng xóm đi về phía miếu đầu thôn,
Tay cầm bình rượu và hai quả cam, chắc đang say, không thấy trở về


NGÀY XUÂN NGẪU HỨNG

Ám khí lâu nay kín cửa nhà
Luân phiên nóng lạnh mấy mùa qua
Quê người năm cũ buồn ly biệt
Quỳnh Hải xuân tươi đến chẳng xa
Nam Phố cỏ xanh nhìn thắt dạ
Chúa Xuân mai lạnh ý sinh ra
Ông già thơ thẩn thôn đầu miếu
Cam, rượu say sưa khó đến nhà

Hải Đà phỏng dịch