Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 496

 

FL2-Chen Yunjun

XUÂN TIÊU LỮ THỨ

Tiêu tiêu bồng mấn lão phong trần
Ám lý thiên kinh vật hậu tân
Trì thảo vị lan thiên lý mộng
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân
Anh hùng tâm sự hoang trì sính
Danh lợi doanh trường lụy tiếu tần
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo
Đoàn thành thành hạ nhất triêm cân

Nguyễn Du
(Thanh Hiên Thi Tập)

hoa-mai-383221 


QUÁN TRỌ ĐÊM XUÂN

Gió bụi phiêu bồng bạc tóc mây
Lặng thầm kinh sợ cảnh trời thay
Cỏ xanh nghìn dặm chưa tàn mộng
Mai ngát thềm xuân đổi mới đầy
Sự thế anh hùng tâm đã nguội
Thương trường danh lợi khóc cười ngây
Người mang sầu khổ, xuân còn đẹp
Đứng dưới chân thành mắt lệ cay

Hải Đà