Print
Category: Chương 2 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 488

 

Xuân Dạ Biệt Hữu Nhân

Trần Tử Ngang
XUÂN DẠ BIỆT HỮU NHÂN 

Ngân chúc thổ thanh yên
Kim tôn đối ỷ diên
Cao đường tư cầm sắt
Biệt lộ nhiễu sơn xuyên
Minh nguyệt ẩn cao thụ
Trường hà một hiểu thiên
Du du Lạc Dương đạo
Thử hội tại hà niên?

Trần Tử Ngang

leaf11

TIỄN BẠN ĐÊM XUÂN

1-
Khói xanh vờn đuốc bạc
Tiệc ngon thơm rượu nồng
Tri ân tình cầm sắt
Đường đi ngăn núi sông
Khuất vòm cây trăng sáng
Sông Ngân tỏa ánh mờ
Lạc Dương chừ muôn dặm
Gặp nhau, biết bao giờ ?

2-
Khói xanh bay, đuốc bạc vờn
Chén vàng, rượu ngọt, tiệc ngon, tiễn người
Chút tình cầm sắt khôn vơi
Chia tay, sông, biển, núi, đồi cách xa
Vòm cây ẩn bóng trăng ngà
Sông Ngân một giải sao mờ vắt ngang
Lạc Dương xa khuất dặm ngàn
Bao giờ mới gặp bạn vàng tri âm ?

Hải Đà phỏng dịch