Print
Category: Chương 1 (Xuân và Hòai Niệm)
Hits: 1393


Xuân Như Ý

 


Em trả mùa Đông cho tuyết bay
Tiễn đi sương cóng lạnh vai gầy
Nụ hoa hồng ửng say nhành lá
Chồi nắng vàng ươm thắm cỏ cây
Oanh hót nhởn nhơ đùa gió mới
Bướm bay quanh quẩn ghẹo trời mây
Ý Xuân bịn rịn vương cành biếc
Lộc nở đêm rồi em có hay ?
 
Vương Ngọc Long