Print
Category: Thơ
Hits: 887

 

Hương Quỳnh
  
 
 

Nửa đêm hoa quỳnh nở
Gửi chút hương cho đời
Nửa đêm em làm vợ
Sưởi chút ấm cho tôi

Sáng ra hương tan mất
Sáng ra tình pha phôi
Đời người hư hay thực
Thoáng hương em đâu rồi

Nguyễn Đăng Trình