Print
Category: Thơ
Hits: 898

 

Quỳnh Hoa-thơ Nguyễn Hữu Huy Nhật

 

hoaquynh11

Bế em đặt lên thảm cỏ thi ca
Này Quỳnh Hoa mười tám
Ta làm chàng Don Juan
Cỡi ngựïa xa vút phía trời già
Nở đi Quỳnh Hoa
Điều chỉ mình em biết
Thời gian ta khánh kiệt
Còn lần này chiêm ngắm vìa môi
Băng tuyết đóng ngay vết xước thân sồi
Lao phóng rẽ cuộc tìm kiếm mới
Ta vung vít từng bước mình qua vội
Từng đêm loài người ngồi hát thánh ca
Khẽ thôi Quỳnh Hoa
Đến chầm chậm tìm ta đêm sương rớt
Màu vôi loang tường bợt nhợt
Khúc ái ân vừa so dây...

Nguyễn Hữu Huy Nhật

(TT 22/08/1995)