Print
Category: Thơ
Hits: 955

Kiếp Hoa

 p1010046m
(source : by tonytran: This unique flower only bloom at 10pm and last to 7am.
 It has a very sweet smell to it. This one bloom twice a year for me. I just want to share a cool flower)

 


Phù du một cõi xót thương hoa
Cánh mỏng mong manh nở búp ngà
Mộng điệp bàng hoàng mây khói phủ
Quỳnh thi thổn thức lệ sương sa
Bâng khuâng đêm trắng hồn thơ đến
Ngây ngất trăng vàng thoáng hương qua
Khép mở, hao gầy thân huyễn mộng
Nhạt nhòa hư ảo kiếp phong ba

Hàn Giang