Print
Category: Thơ
Hits: 2202

Hoa Trăng

quynhtrang

Gió thoảng đâu về ngan ngát hương
Canh dài thao thức dạ sầu vương
Bút nghiên khắc khoải trời mây khói
Trang giấy bàng hoàng cảnh lệ sương
Chén rượu chia ly đau bến Ngự
Câu thơ tiễn biệt xót sông Tương
Hoa Trăng hé nở tình vi diệu
Tỏa bóng lung linh mấy dặm trường

Hàn Giang