Print
Category: Đôi Mắt trong Thi Ca
Hits: 485

 

Mắt Mơ

 
 
Nhắm đi đôi mắt mơ huyền
Thả hồn trôi nhẹ chiếc thuyền mong manh
Thuyền ai đầy ắp tình xanh
Gió đưa thuyền nhẹ lên gành suối tiên

Ngủ đi đôi mắt nai hiền
Thuyền ơi chèo gánh ưu phiền ra khơi
Giữa giòng tình bỗng chơi vơi
Bám theo bèo nổi tình bơi theo thuyền

Say đi đôi mắt nâu huyền
Trương Chi tiếng sáo nghiêng nghiêng thuyền tình
Dưới trăng giờ có đôi mình
Mái chèo khua nhẹ rung rinh sao trời ...

Vương Ngọc Long
(trích thi phẩm Dấu Ngọc Ngà 1998)

 
Xem tiếp theo mục lục của chủ đề "Đôi Mắt trong Thi Ca":