Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 

CẢM HOÀI

 

Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma
Đặng Dung

camhoai

Dịch nghĩa:

Việc đời còn nhiều mà mình đã già mất rồi
Đất trời vô tận thu lại chỉ là một cuộc hát say
Gặp thời bọn giết heo, câu cá cũng dễ thành công
Lỡ vận thì anh hùng cũng đành nuốt hận thôi
Giúp chúa có lòng đỡ trục địa cầu
Dấy binh không gặp đường kéo sông trời
Nợ nước chưa báo đền được, đầu đã bạc rồi
Bao phen vẫn mài gươm Long Tuyền dưới bóng trăng

 

CẢM HOÀI

bar 

1-
Luống tuổi mà sao việc vẫn đầy
Đất trời thu gọn một cơn say
Gặp thời kẻ tiện thành công dễ
Mất vận anh hùng nuốt hận cay
Phò chúa có lòng nghiêng vũ trụ
Dấy binh không lối rẽ trời mây
Chưa xong nợ nước đầu sương điểm
Bóng nguyệt mài gươm tiếc tháng ngày

2-
Việc chưa xong tuổi đã già
Đất trời thu gọn chỉ là cơn say
Thành công kẻ tiện gặp may
Anh hùng lỡ vận nuốt cay nghẹn lời
Phò vua vũ trụ nghiêng vai
Rửa binh đâu lối sông trời kéo đâu
Chưa xong nợ nước bạc đầu
Mài gươm bóng nguyệt canh thâu ngậm ngùi…


Hải Đà


 

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg