Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Vấn Nguyệt

Nước theo nguyệt hạ lên cồn
Về tâm diện bích vào hồn tịnh am
Cố thôn ướt sũng chiều lam
Tâm trôi dạt sóng hồn đầm sương tan
Cánh chim hồ hải bay ngang
Tiếng kêu tu hú lời oan oát trời
Bậu xưa muôn dặm trùng khơi
Hỏi trăng viễn xứ còn lời cho nhau?
Hắt hiu tiếng gió giang đầu
Những năm cuốc bẫm cày sâu nhục nhằn
Lệ hoen huyết sử hờn căm
Hỏi trăng lữ thứ lặng thầm đớn đau?
Ngàn lau bạc trắng cõi đầu
Nước non điệp điệp đóng sầu lên khuôn
Biển dâu lệ sóng trào tuôn
Hỏi trăng cô phụ nhớ hồn vọng phu?
Trăng về cố quận tàn thu
Hỏi người Giao Chỉ gươm thù chôn đâu?
Văn Lang trống dội ngục sầu
Hỏi trăng vong quốc đỏ ngầu mắt ai?
Sương phơi trắng muốt canh dài
Đau lòng dạ nước hò ai oán hờ
Vọng nguồn sóng hận vỡ bờ
Hỏi trăng ly khách bóng cờ quốc gia?
Đêm đêm nghe tiếng Mẹ già
Từ xa xa thẳm lời ca dao vàng
Đỗ quyên đẫm lệ sương tàn
Hỏi trăng cốt nhục về làng treo cao?

Vương Ngọc Long

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg