Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

bai juyi  master poet of the tang dynastye7bc9ee9c840a5372772

Bạch Cư Dị (2)
 
Đông Dạ Văn Trùng 
Thôn Cư Khổ Hàn


bardown 

 

ÐÔNG DẠ VĂN TRÙNG

Tịch Trùng thanh đông tứ khổ ư thu
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu
Ngã thị lão nhân thính bất úy
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu !Bạch Cư Dị 

     Dịch nghĩa:

Đêm Đông Nghe Tiếng Dế
Tiếng dế nghe đêm đông thật não nùng hơn mùa thu
Ai chưa biết buồn nghe cũng phải thấy buồn
Ta đã già rồi nghe không thấy sợ gì
Tuổi trẻ đừng nên nghe, kẻo bị bạc đầu

LEAF11

 

  ĐÊM ĐÔNG NGHE TIẾNG DẾ

1-
Dế đông não nuột mấy thu sầu
Kẻ chẳng buồn nghe thấu lòng đau
Ta đã già rồi đâu thấy sợ
Tuổi thơ nghe chắc bạc đầu râu !

2- 
Dế đông buồn gấp mấy thu
Não nùng kêu, kẻ vô tư phải sầu
Già như ta sợ gì đâu
Tuổi xanh nghe phải chắc đầu bạc phơ

Hải Đà phỏng dịch   

 LEAF11

THÔN CƯ KHỔ HÀN

Bát niên thập nhị nguyệt
Ngũ nhật tuyết phân phân
Trúc bách giai đống tử
Huống bỉ vô y dân
Hồi quan thôn lư gian
Thập thất bát cửu bần
Bắc phong lợi như kiếm
Bố nhứ bất tệ thân
Duy thiêu cao cức hỏa
Sầu tọa dạ đãi thần
Nãi tri đại hàn tuế
Nông giả đa khổ tân
Cố ngã đương thử nhật
Thảo đường thâm yểm môn
Cát cừu phú thi bị
Tọa ngọa hữu dư ôn
Hạnh miễn cơ đống khổ
Hựu vô lũng mẫu cần
Niệm bỉ thâm khả quý
Tự vấn thị hà nhân ?

Bạch Cư Dị       

Dịch nghĩa:

Rét Buốt Ở Thôn Quê Tháng chạp năm thứ tám
Suốt năm ngày tuyết rơi rơi
Tre tùng đều chết lạnh
Huống hồ dân không áo
Quay nhìn các nóc nhà trong xóm
Cứ mười căn thì tám, chín nhà nghèo
Gió bắc lạnh như gươm sắc
Vải bố không đủ che tấm thân
Chỉ biết đốt cỏ, gai để sưởi tạm
Ngồi buồn suốt đêm thâu đợi sáng
Mới biết năm nào rét buốt
Người nông dân chịu nhiều đắng cay gian khổ
Nhìn lại bản thân ta những ngày đó
Ở trong nhà cỏ cửa đóng kín
Áo kép lại thêm mền bông
Ngồi hay nằm đều dư thưa hơi ấm
May mắn khỏi cảnh khổ đói rét
Không làm việcruộng đồng vất vả
Nghĩ điều ấy mà thấy mình hổ thẹn
Tự hỏi ta là hạng người gì ?

LEAF11

RÉT BUỐT Ở THÔN QUÊ

Mùa đông tháng chạp năm nào
Suốt năm ngày lạnh tuyết ào ào rơi
Tre thông chết cóng rã rời
Huống không manh áo bao người lầm than
Nhìn xem khu xóm quanh làng
Mười nhà .. tám, chín nghèo nàn thảm thê
Như dao cắt, gió bấc về
Vải bô đâu đủ ấm che thân người
Rơm, gai đốt tạm tìm hơi
Suốt đêm chờ sáng đứng ngồi buồn vương
Nghĩ năm buốt lạnh mà thương
Nông dân chịu đựng trăm đường đắng cay
Nhìn lại ta với những ngày
Ở trong nhà kín thật may hơn người
Chăn bông áo kép đều nơi
Dư thừa hơi ấm nằm, ngồi thảnh thơi
May không đói rét tả tơi
Lại không vất vả ngoài nơi ruộng đồng
Ngẫm suy mà thấy thẹn lòng
Hạng người chẳng xứng ... hỏi rằng phải ta ?

Hải Đà phỏng dịch 

 LEAF11

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg