Print
Category: Mai Hoa
Hits: 858

 

FL2-Chen Yunjun

HÀN DẠ

Hàn dạ khách lai trà đáng tửu
Trúc lô đãng phất hỏa sơ hồng
Tầm thường nhất dạng song tiền nguyệt
Tài hữu mai hoa tiện bất đồng

Đỗ Lai

hoa-mai-383221

Dịch nghĩa:

Đêm lạnh
Đêm rét lạnh, khách đến mời uống trà rồi uống rượu
Nhóm bếp bằng tre, lửa mới hừng lên
Trăng ngoài hiên cửa vẫn dáng bình thường
Chỉ có hoa mai là khác lạ, mang một vẻ riêng


ĐÊM LẠNH

1-
Trà, rượu mời anh đêm rét lạnh
Tre khô nhóm bếp lửa đang hừng
Trăng ngoài song cửa luôn như thế
Chỉ có hoa mai đẹp lạ lùng

2-
Đêm đông trà, rượu mời anh
Tre khô nhóm bếp lung linh lửa hồng
Vẫn thường trăng chiếu bên song
Chỉ hoa mai tỏa sắc hương lạ lùng

Hải Đà