Print
Category: Mai Hoa
Hits: 926

 

FL2-Chen Yunjun

GIANG NAM XUÂN MỘ KÝ GIA

Lạc Dương thành kiến mai nghinh tuyết
Ngư khẩu kiều phùng tuyết tống mai
Kiếm Thủy tự tiền phương thảo hợp
Kính hồ đình thượng dã hoa khai
Giang hồng đoạn tục phiên vân khứ
Hải yến si trì phất thủy hồi
Liệu đắc tâm tri hàn thực cận
Tiềm thinh hỷ thước vọng quy lai

Lý Thân

hoa-mai-383221

GIANG NAM CUỐI XUÂN, THƯ GỬI VỀ NHÀ

Lạc Dương nhìn thấy mai chào tuyết
Ngư khẩu gặp thời tuyết tiễn mai
Chùa cổ sân thơm đầy cỏ mịn
Hồ xưa đình nở ngát hoa tươi
Rẽ mây lả lướt chim hồng lượn
Chạm nước chập chờn én biển bay
Lòng biết tiết Hàn sao vội đến
Ngày về chim báo đến đâu đây

Hải Đà