Print
Category: Tình Hạ
Hits: 1183

imagesCAWNQ7AS

HẠ NHẬT SƠN TRUNG *

Hanhat

Lãn dao bạch vũ phiến,
Loã thể thanh lâm trung,
Thoát cân quải thạch bích,
Lộ đỉnh sái tùng phong.

Lý Bạch

(*bài thơ nguyên tác trích từ trang nhà của: thi sĩ Phi Minh Tâm )
 

bardown

Ngày Hè Trong Núi

1-
Quạt lông lười phe phẩy
Trần trụi trong rừng sâu
Máng khăn trên ghềnh đá
Gió vờn quanh đỉnh đầu

2-
Chẳng màng phe phẩy quạt lông
Thân trần phơi giữa rừng thông biếc ngàn
Ghềnh xanh vách đá treo khăn
Gió thông ve vuốt đầu trần chẳng hay

Hải Đà phỏng dịch