Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

ha8

Painting by artist Aisingioro Yun-jia


HẠ CẢNH 

Nam phong đình viện nhật như niên
Diện đối thư song cổ thánh hiền
Bàng xế lựu hoa hồng phún hỏa
Nhập liêm thảo sắc lục sanh yên
Nguyên hanh lý khế Bào Hy dịch (1)
Khang phụ công quy Đế Thuấn huyền (2)
Thên cổ đạo tâm hô đắc khởi
Hòe long ảnh lý tịch dương thuyền

Thái Thuận
(trích Lữ Đường Thi tuyển dịch-Quách Tấn)

Ghi chú:
1- Bào Hy: vua Phục Hy , một thánh quân thời Tiền Sử Trung Quốc, thủy tổ của Kinh Dịch .
Dịch: lẽ biến hóa của âm dương và sự tiêu trưởng của vạn vật trong vũ trụ
Nguyên hanh : (chữ trong kinh Dịch) , Nguyên hanh lợi trinh là bốn đức lớn của trời đất, vạn vật nhờ đó mà sinh thành

2-Khang phụ: tốt lành đầy dẫy , chữ mượn trong bài ca Nam Phong của vua Thuấn, và bài ca khen ngợi vua Thuấn của Cao Dao . Do đó có câu: “dân khang vật phụ” nghĩa là dân yên lành vui vẻ, vật sinh sản nhiều, chỉ thời thái bình thịnh trị (trích Lữ Đường Thi)
 


bardown


CẢNH HẠ 

Thánh hiền đối bóng thư trai
Gió nam thổi lọt ngày dài như năm
Hoa nhen lửa lựu quanh thềm
Xanh đưa sắc cỏ vào rèm khói xanh
Bào Hy vạch lẽ nguyên hanh
Dân khang vật phụ công dành Đế Ngu
Dấy nên lòng đạo nghìn thu
Hòe buông bóng xế dặm cù ve ngâm

Quách Tấn dịch
(Lữ Đường Thi)


bardown


CẢNH HÈ

Ngày dài lồng lộng gió phương nam
Cổ thánh song thơ bóng đối thầm
Hoa lựu thềm chen phun sắc đỏ
Cỏ tơ rèm nhập ánh xanh lam
Đức lành sáng tỏ trang kinh Dịch
Niềm tốt vinh danh cổ khúc đàn
Tâm đạo ngàn xưa chừng dấy động
Tiếng ve chiều xế bóng hòe râm

Hải Đà phỏng dịch

VĂN*THƠ* NHẠC* SƯU KHẢO
HTTP://WWW.VUONGHAIDA.NET
Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg