Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

ĐỖ MỤC

copyoflibaidrunkenlysinwl3

 

mailan chong chongGiang Nam Xuân


Thiên lý oanh đề lục ánh hồng
Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong
Nam triều tứ bách bát thập tự
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung

Đỗ Mục

giangnamxuan
  

Xuân Ở Giang Nam

Oanh biếc phô hồng hót dặm xa
Xóm sông cờ rượu gió bay qua
Bốn trăm tám chục chùa Nam ấy
Mưa khói giăng mờ ai đếm ra ?

Hải Đà

  
mailan chong chongThanh Minh

Thanh minh thời tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu
Mục đồng dao chỉ Hạnh hoa thôn

Đỗ Mục

Thanh Minh

1-
Thanh minh trời rả rích mưa tuôn
Khách lạ đường xa khiếp đảm hồn
Dọ hỏi phương nào về quán rượu
Mục đồng chỉ hướng Hạnh hoa thôn

2-
Thanh minh tầm tã mưa sa
Kinh hồn lữ khách đường xa nhớ nhà
Hỏi người quán rượu ghé qua
Mục đồng chỉ hướng Hạnh hoa cuối làng …

Hải Đà

mailan chong chongXích Bích Hoài Cổ

Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu
Tự tương ma tẩy nhận tiền triều
Đông phong bất dữ Chu lang tiện
Đồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều

Đỗ Mục
  

Xích Bích

Kích vùi trong cát, sắt chưa tan
Mài rửa, triều xưa thấy rõ ràng
Giá thử Chu Du không được gió
Hai Kiều bị giữ chốn đài xuân

Hải Đà

 

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg