Print
Category: Chương 4
Hits: 819

 

GIẢ ĐẢO

mailan chong chongTam Nguyệt Hối Nhật Tống Xuân

tamnguyethoitongxuan

Tam nguyệt chính đương tam thập nhật
Phong quang biệt ngã khổ ngâm thân
Cộng quân kim dạ bất tu thụy
Vị đáo hiểu chung do thị xuân

Giả Đảo 

 
Tiễn Xuân Đêm Ba Mươi Tháng Ba

Vào đúng ba mươi tiết tháng ba
Thơ ta vắt trán cảnh rời xa
Đêm nay với bạn cùng thao thức
Chuông điểm chưa mà xuân thướt tha

Hải Đà