Print
Category: Chương 4
Hits: 801

 

GIẢ CHÍ

 
mailan chong chongXuân Tứ

xuantu

Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng
Liễu hoa lịch loạn, lý hoa hương
Đông phong bất vị xuy sầu khứ
Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường

Giả Chí

 
Ý Xuân

Sắc liễu vàng tơ cỏ mướt xanh
Mận thơm, bông liễu rụng tan tành
Gió đông nào đến xua sầu muộn
Oán hận ngày xuân mãi cứ hành

Hải Đà