Print
Category: Chương 4
Hits: 848

 

ĐỖ TUÂN HẠC

mailan chong chongXuân Cung Oán

xuancungoan

 
Tảo bị thiền quyên ngộ
Dục quy lâm kính dung
Thừa ân bất tại mạo
Giao thiếp nhược vi dung
Phong noãn điểu thanh toái
Nhật cao hoa ảnh trùng
Niên niên Việt khê nữ
Tương ức thái phù dung

Đỗ Tuân Hạc 

Hờn Oán Cung Xuân

1-
Đẹp xinh càng duyên bạc
Muốn về biếng gương soi
Ơn vua chẳng vì sắc
Trang điểm chi vẽ vời
Gió xuân mừng chim hót
Bóng hoa rợp ánh trời
Bao năm cô gái Việt
Phù dung hái nhớ người

2-
Sắc tài bạc phận duyên cơ
Muốn về biếng nhác ơ thờ soi gương
Chẳng vì nhan sắc vua thương
Nên chi thiếp chẳng hay thường điểm trang
Xuân hồng chim hót du dương
Bóng hoa khoe sắc ánh dương chập chùng
Bao năm gái Việt lạnh lùng
Nhớ nhau hái đóa phù dung lỡ làng

Hải Đà