Print
Category: Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang
Hits: 933

 

Mưa Hàn Giang

nhạc: Lê Văn Thành   thơ: Vương Ngọc Long
Hoà Âm: Quốc Dũng    Ca Sĩ: Quang Minh

SongHanDanang


 

MHG

Mưa rơi trên Hàn Giang
Thuyền trôi dòng long đong
Khóc ai con nước ròng
Người đi trong mênh mông

Mưa rơi trên Hàn Giang
Âm thầm trong miên man
Giữa lòng còn âm vang
Lắng sâu cung điệu đàn

Hàn Giang làng quê ơi
Lênh đênh chiều buông lơi
Câu thơ nào chơi vơi
Dạt trôi đời chiêm bao

Ngậm ngùi bóng trăng xưa
Tiếng hát buồn trong mưa
Cồn cào cơn sóng nhớ
Trên biển tình đong đưa

Mưa rơi trên Hàn Giang
Mưa rơi hồn chơi vơi
Dập dềnh cơn sóng nước
Chèo đưa thuyền buông lơi

Mưa rơi trên Hàn Giang…
Tha phương người lang thang
Nào ai còn nhớ đến ?
Nỗi buồn tôi riêng mang