Print
Category: Nhạc Mai Đức Vinh
Hits: 1326

Nếu Tôi Lấy Được Cầu Vồng

nhạc Mai Đức Vinh
thơ phóng tác: Vương Ngọc Long

tiếng hát Mỹ Ngọc

Nếu Tôi Lấy Được Cầu Vồng: Hải Đà phỏng dịch