Print
Category: Nhạc Mai Đức Vinh
Hits: 1371

Xuân Vọng 
 Thơ Phóng Tác: Vương Ngoc Long
Nhạc: Mai Ðức Vinh 
 (Ý thơ Đỗ Phủ: Xuân Vọng, Giang Mai, Tuyệt Cú 12)  

Nhà tranh của Đỗ Phủ, nay nằm ở Tứ Xuyên (Trung Quốc)

DoPhu

Mất nước, còn sông núi
Cây cỏ mọc thành xuân
Thương tình hoa tủi lệ
Biệt ly chim bần thần
Ba tháng tràn khói lửa
Thư nhà giá vô biên
Tóc bạc dần thưa thớt
Chắc khó mà cài trâm

Tháng chạp mai hé nụ
Sang năm nở đầy hoa
Biết rằng ý xuân đẹp
Sao khách vẫn sầu ư
Cây chung màu tuyết trắng
Gió vờn sóng sông xa
Vườn cũ tìm đâu thấy
Núi xưa cây rườm rà

Ly hương càng thương nhớ
Góc trời mắt lệ vương
Đời lê thân quán trọ
Xót đau người tha phương
Sông xanh chim càng trắng
Núi biếc ngời đỏ hoa
Năm tàn xuân đã đến
Hôm nao mới về nhà ?