Print
Category: Nhạc Nguyễn Tuấn
Hits: 1411

Thoáng Băng Cay

Thơ: Vương Ngoc Long  
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Hoà Âm: Quốc Dũng  
Ca Sĩ: Hạnh Nguyên