Print
Category: Nhạc Phạm Anh Dũng
Hits: 976

 

QUÊN

Nhac: Phạm Anh Dũng
Thơ: Vương Ngoc Long

XT Quen Final2

Ca sĩ Xuân Thanh


 Mắt quên lúng (à) liếng đưa (ư) tình
 Loay hoay, lạ lẫm, một mình, bỗng (ứ) dưng...
 Thốt nhiên, luống (ơ) cuống, ngại (ư) ngùng
 Người quên nheo mắt, tôi chừng ngẩn (ờ) ngơ

Tóc quên thắt (à) bím , buông (ơ) hờ
Lửng lơ gió hẹn, vai chờ, chơi (ơ) vơi
 Gặp người tôi chẳng (ì) quen (ơ) hơi
 Nhớ ai tóc thả, tôi thời ngóng (ơ) trông

 Gót hồng quên mất con đường
Để cỏ hoa cũng rộn ràng nhớ mong
 Gặp người ngại bước song song
Đường xa xa lắc, chùng lòng chẳng yên

 Nhớ ai, cái (ờ) nhớ mỏi (í) mòn
 Lương duyên ai định: mất, còn, rủi (ừ), hên ?
 Nếu mà hôm ấy (ờ) chẳng ( ừ) quên
 Biết đâu hai kẻ nên duyên vợ (ờ) chồng...