Print
Category: Nhạc Phạm Anh Dũng
Hits: 761

 

Hoa Đào Năm Ngoái

(ý thơ Thôi Hộ)

dao-hoa

nhạc Phạm Anh Dũng
thơ Vương Ngọc Long
ca sĩ Ý Thụy

 

SpringSceneryPoem