Print
Category: Nguyên Tác Anh Ngữ
Hits: 1040
The Arrow and the Song
 
By Henry Wadsworth Longfellow
 
I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.
 
I breathed a song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?
 
Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.
 
ARROW
 
Mũi Tên và Bài Hát
 
Trời cao bắn mũi tên xa
Tên rơi xuống đất tìm ra nơi nào
Mũi tên thoăn thoắt vút cao
Khó mà nhìn lúc bay vào không gian
 
Khúc ca hát giữa non ngàn
Thanh âm rơi xuống ngỡ ngàng ngóng trông
Hỡi người mắt sáng tinh thông
Tiếng ca trầm bổng đợi mong phương nào
 
Mai này bên gốc sồi cao
Mũi tên xưa chẳng hư hao chờ người
Bài ca theo đến cuối đời
Ân tình cũ mãi sáng ngời tim yêu ...
 
Hải Đà phỏng dịch
 
 
hlf1