Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

You've Been Everything to Me

You've been everything to me: a father,
Teacher, playmate, model, conscience, friend.
Sometimes I'm not certain why you brother,
If your feelings on my words depend.
I know I haven't been the child I should:
Far from it, and I really can't say why.
I know exactly what I'd label good,
But in the real world something goes awry.
Underneath my actions there is love,
Gratitude, respect, and admiration.
Sometimes I don't know what I'm thinking of,
But I thank God you're in for the duration.
I'm sorry, sorry for the things I do,
But please believe I cherish Mom and you.

(Unknown)Cha Là T?t C? Trong Con

Cha là t?t c? trong con
Là Th?y d?y d? cho con nên ng??i
Là ng??i B?n thi?t vui ch?i
Là g??ng m?u m?c sáng soi vô b?
Là lòng ?? l??ng bao la
Là ng??i Anh c? ch?ng hà n? chi
Cha ?i ! con nói ???c gì
Nh?ng ?i?u con ngh?, nh?ng khi con làm
Cha bu?n con ch?ng ???c ngoan
Bi?t làm ng??i t?t, bi?t vâng l?i hi?n
Nh?ng mà ??i l?m ?u phi?n
?ôi khi con ph?m l?i l?m không hay
Nh?ng mà Cha ch?ng m?ng r?y
Khuyên con t?ng b??c t?ng ngày ra sao
Cha ?i dù có th? nào
Lòng con v?n m?n d?t dào th??ng Cha
M?t lòng tôn kính bao la
M?t lòng ng??ng m? ng??i Cha tuy?t v?i
?ôi khi con ch?ng m?t l?i
Nói gì mua ???c n? c??i c?a Cha
??c gì Cha hãy th? tha
Nh?ng gì con ?ã làm Cha b? bàng
Có ?i?u con mãi tin r?ng
R?ng Cha v?i M? v?n h?ng th??ng con!

V??ng Ng?c Long chuy?n ng?


VĂN*THƠ* NHẠC* SƯU KHẢO
HTTP://WWW.VUONGHAIDA.NET
Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg