Print
Category: Nguyên Tác Anh Ngữ
Hits: 2148

 

You've Been Everything to Me 

Fathers Day
You've been everything to me: a father,
Teacher, playmate, model, conscience, friend.
Sometimes I'm not certain why you brother,
If your feelings on my words depend.
I know I haven't been the child I should:
Far from it, and I really can't say why.
I know exactly what I'd label good,
But in the real world something goes awry.
Underneath my actions there is love,
Gratitude, respect, and admiration.
Sometimes I don't know what I'm thinking of,
But I thank God you're in for the duration.
I'm sorry, sorry for the things I do,
But please believe I cherish Mom and you.


Nicholas Gordon

 Cha Là Tất Cả Trong Con

Cha là tất cả trong con
Là Thầy dậy dỗ cho con nên người
Là người Bạn thiết vui chơi
Là gương mẫu mực sáng soi vô bờ
Là lòng độ lượng bao la
Là người Anh cả chẳng hà nệ chi
Cha ơi ! con nói được gì
Những điều con nghĩ, những khi con làm
Cha buồn con chẳng được ngoan
Biết làm người tốt, biết vâng lời hiền
Nhưng mà đời lắm ưu phiền
Đôi khi con phạm lỗi lầm không hay
Nhưng mà Cha chẳng mắng rầy
Khuyên con từng bước từng ngày ra sao
Cha ơi dù có thế nào
Lòng con vẫn mến dạt dào thương Cha
Một lòng tôn kính bao la
Một lòng ngưỡng mộ người Cha tuyệt vời
Đôi khi con chẳng một lời
Nói gì mua được nụ cười của Cha
Ước gì Cha hãy thứ tha
Những gì con đã làm Cha bẽ bàng
Có điều con mãi tin rằng
Rằng Cha với Mẹ vẫn hằng thương con!

Vương Ngọc Long chuyến ngữ