Print
Category: Em Như Cành Mẫu Đơn
Hits: 1950

Diệu Tưởng

nhạc: Lê Văn Thành
thơ Hải Đà-Vương Ngọc Long

ca sĩ Hương Giang

 

sen1

 

DieuTuong1

Dò sông, sông vô tận
Hỏi núi, núi vô âm
Thỉnh kinh, kinh vô tự
Nhớ người, người vô tâm

Thương ta, ta vô vọng
Diệu tưởng tình mong manh
Đêm trùng lai đốn ngộ
Sương khói tàn hư thanh

Biệt tích giữa rừng khuya
Lung linh bóng dạ cầm
Ta  buông hồn nguyệt hạ
Đáy tim người trăm năm

Hỏi ta còn vô vọng
Hỏi người còn vô tâm
Hỏi tâm còn diệu tưởng
Hỏi đời còn tri âm ?