Print
Category: Thơ Song Ngữ (Tình Thu)
Hits: 1534

 

Automne

mist-013

Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux
Et son boeuf lentement dans le brouillard d'automne
Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux

Et s'en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d'amour et d'infidélité
Qui parle d'une bague et d'un coeur que l'on brise

Oh ! l'automne l'automne a fait mourir l'été
Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises.

Guillaume Apollinaire

Thu

Sương giăng lối người nông phu què quặt
Với con bò thờ thẫn bóng thu mơ
Sương phủ kín xóm lều tranh xơ xác

Vọng đâu đây tiếng hát dưới sương mờ
Khúc sầu ca, tang thương tình phụ bạc
Nhẫn trao hôn, rạn nứt trái tim thơ

Thu đã xóa mùa hè, ôi thảm đạm !
Màn sương nhòa hai bóng lạnh chơ vơ ...

Hải Đà phỏng dịch