Print
Category: Thơ Song Ngữ (Tình Thu)
Hits: 1511

L' automne malade

autombase

Automne malade et adoré
Tu mourras quand l'ouragan soufflera dans les roseraies
Quand il aura neigé dans les vergers

Pauvre automne
Meurs en blancheur et en richesse
De neige et fruits mûrs
Au fond du ciel
Des éperviers planent
Sur les nixes nicettes aux cheveux verts et naines
Qui n'ont jamais aimé

Aux lisières lointaines
Les cerfs ont bramé

Et que j'aime ô saison que j'aime tes rumeurs
Les fruits tombant sans qu'on les cueille
Le vent et la forêt qui pleurent
Toutes leurs larmes en automne feuille à feuille

Les feuilles
Qu'on foule
Un train
Qui roule
La vie s'écoule

Guillaume Apollinaire (1880-1918)

Nàng Thu Nhuốm Bệnh

Thu đau ốm ta hằng ngưỡng mộ
Sẽ chết đi khi bão thổi vườn hồng
Khi ngoài kia tuyết đổ
Trong vườn kết trái đơm bông

Nàng thu ơi thảm hại
Xin chết trong trinh bạch giàu sang
Tuyết rơi giăng muôn vàn trái chín
Giữa khung trời mênh mang
Chim thênh thang bay lượn
Trên thủy thần bé nhỏ tóc xanh lơ
Yêu thương chưa biết bao giờ

Tận mé rừng xa lắc
Vang vọng tiếng nai tơ

Ta yêu dấu tiếng thu vàng xao xác
Trái rụng rơi nhặt hái chẳng cần đâu
Gió kêu hú và rừng đang sướt mướt
Từng lá rơi là mắt lệ thu sầu

Lá vàng rơi
Bước chân người
Đoàn tàu xuôi
Xa bến rồi
Một kiếp đời
Đang cuốn trôi

Vương Ngọc Long phỏng dịch