Print
Category: Chương 5 (Xuân và Hoài Niệm)
Hits: 1819

  
   

20091130114458-684x1024

Hoa Ðào Năm Ngoái
  
  Thơ: Vương Ngoc Long  
  Nhạc: Mai Ðức Vinh  
  Hoà Âm: Quốc Dũng  
 Ca Sĩ: Tấn Ðạt