Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Quan San Xuân 

Cao Biền
 
 tuu27
 
QUAN SAN XUÂN
Thảo sắc thanh thanh liễu sắc nùng
Ngọc hồ khuynh tửu mãn kim chung
Sinh ca liêu lượng tùy phong khứ
Bộ tận quan san đệ kỷ trùng
Cao Biền
 
 
Dịch Nghĩa:
Màu cỏ xanh tươi, sắc liễu mặn mà
Bầu ngọc nghiêng rót đầy chén vàng
Ðàn ca rộn rã theo gió vang đưa
Bay qua mấy lớp biên ải mênh mông
 
 
XUÂN BIÊN CƯƠNG
1-
Màu cỏ xanh xanh liễu mặn mà
Chén vàng bầu rượu rót tràn ra
Ðàn ca rộn rã vang theo gió
Biên ải nghìn trùng mấy lớp xa
2-
Cỏ xanh sắc liễu đậm đà
Bầu nghiêng rót rượu tràn ra chén vàng
Ðàn ca theo gió ngân vang
Bay qua mấy lớp quan san chập chùng 
Hải Đà phỏng dịch

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg