Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Xem Hoa Quỳnh nở 

Hoa Quỳnh
Night Blooming Cereus
by courtesy of Charles Keng

 *Khoảng 6 ngày trước khi nở

cereus 

*November 28, 2001, 9:39A.M., khoảng 83 giờ trước khi nở.

cereus1013
 *November 30, 2001 at 9:29A.M., khoảng 35 giờ trước khi nở.

cereus1047 

*December 1, 2001, 9:06A.M., khoảng 11 giờ trước khi nở.

cereus1053 

*December 1, 2001, 10:06P.M.

cereus1059
 *December 1, 2001, 11:05P.M.

cereus1065
 *Hoa quỳnh nhìn phía bên

cereus1067
 *Hoa quỳnh nhìn từ sau

cereus1068
 *Hoa quỳnh nhìn gần

cereus1072
 *Hoa quỳnh nhìn từ dưới lên. December 1, 2001, 11:12P.M.

cereus1079 

*December 2, 2001, 8:36A.M., khoảng 8 giờ sau khi nở.

cereus1088
 *December 3, 2001, 9:13A.M., khoảng 32 giờ sau khi nở.

cereus1088 

*December 4, 2001, 9:11A.M., khoảng 56 giờ sau khi nở.

cereus1093 

*December 5, 2001, 8:21A.M., khoảng 79 giờ sau khi nở.

cereus1100

 

Video

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg