Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 

 Đuốc Tuệ Soi Đường

nhạc: Nguyễn Tuấn
thơ: Hải Đà
hòa âm: Quốc Dũng
ca sĩ: Hạnh Nguyên

wheel

Người từ sinh diệt đi ra
Vườn chân tâm nở đóa hoa nhiệm màu
Lệ trần ai đã ngập khắp biển dâu
Đạo Người khai ngộ kiếp sầu thế gian
Nắng Kinh rực ánh đạo tràng
Sắc, Không nhập cõi niết bàn nam mô
Người về từ cõi hư vô
Mười phương tế độ xóa bờ tử sinh
Tay Người dập tắt lửa mê
Trí Người là đuốc soi bờ sân si
Tâm Người ngát tỏa từ bi
Đạo Người là Pháp huyền vi mở lòng
Lão, Sinh, Bệnh, Tử xoay vòng
Trầm luân nghiệp chướng chập chùng nhân gian
Vườn Tâm đuốc Tuê, soi đường
Tin theo Phật Pháp hoằng dương tu từ
Ngày rằm Khánh Đản tháng tư
Về nơi Bờ Giác tịnh tu cửa thiền
Giữ đời, tâm tánh an nhiên
Hành theo lời Phật, thoát vòng khổ đau

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg