Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Tự Vấn

Hỏi thân: tứ đại tạo hình?
Từ trong nghiệp chướng tiền sinh dẫn về
Hỏi lòng: bất ngộ vọng mê?
Đẫm trong vũng tối sinh nê đặc thù
Hỏi đời: đám bụi phù du?
Ba ngàn cõi tạm ngục tù thiên thu
Hỏi tâm: tiểu ngã sa mù?
Biển trầm oan khổ luân lưu kiếp sầu
Hỏi trời: vô lượng từ đâu?
Từ phương cứu độ nhiệm mầu Chân Như ...
Người ơi ! tự vấn tâm hư
Tỉnh cơn chấp nhất hướng về Bổn Sư
Gieo mầm nẩy hạt thanh tu
Hồn xanh Bát Nhã lòng từ Liên Hoa
Gối đầu ngủ giữa ta bà
Vẫy tay chào hỏi thiên hà xoay quanh ....

Hải Đà

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg