Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 


 Tuệ Minh Khúc

 

Ba căn bất thiện xoay vòng
Quẩn quanh Thân, Khẩu, Ý... lòng vô minh
Điệp hồ chắp cánh trang sinh
Hóa thân bất toại vô hình bay đi
Mịt mùng ảo mộng sân si
Giữa u muội chấp - thấy gì Tuệ Tâm ?

Trong rừng mê thất mù tăm
Búp sen Tuệ Giác nẩy mầm Pháp Luân
Đá nằm tịnh lự trăm năm
Giật mình tỉnh dậy đêm rằm Đản Sanh
Giữa trời bát ngát tịnh thanh
Bóng trăng an trụ trên cành Vô Vi

Mưa Pháp Bảo mây Từ Bi
Vọng âm tiếng gió thầm thì nam mô
Tay lần chuỗi hạt hư vô
Hồn kinh Đại Nguyện tâm Bồ Đề hương
Sắc không thường trụ mười phương
Đóa Hoa Nghiêm nở ngát vườn thanh tao

Lâng lâng ý huệ tâm đào
Quán Âm lưu thủy tiêu dao đỉnh trời
Ba ngàn cõi dứt luân hồi
Diệt căn ái dục thoát đời u minh
Ẩn cư vào giữa tàng kinh
Tâm Đăng sáng tỏa hành trình Tây Phương

Sớm mai uống tách trà sương
Vườn xưa dõi bóng vô thường nghiệp căn
Quạt phe phẩy bụi tâm trần
Bụi rơi đáy cốc đọng chân tướng mình
Sa bà nhỏ lệ hư sinh
Giọt trầm luân thấm trang kinh đạo tràng

Vào rừng tu luyện linh đan
Hái hoa Vô Úy ướp thang diệu huyền
Hương trầm ngát tỏa Tam Thiên
Suối thanh Cam Lộ thắm miền Chân Như
Trầm phù mấy cõi thái hư
Hải triều âm vọng nghe từ thinh không ....

Hải Đà

 
 
  

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg