Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

 

HÀN DŨ

HanYu

 

mailan chong chongSơ Xuân Tiễu Vũ

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như hô
Thảo sắc giao khan cận nhược vô
Tối thị nhất niên xuân hảo xứ
Tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô

Hàn Dũ

Mưa Phùn Đầu Xuân

1-
Cuối trời mưa nhỏ tựa tơ bay
Sắc cỏ xa gần ai có hay
Xuân đẹp vô ngần năm mới đến
Hoàng thành khói liễu ngất trời mây


2-
Cuối trời mưa bụi giăng tơ
Gần xa cỏ biếc ẩn mờ ai hay
Vô vàn xuân đẹp năm nay
Dập dờn khói liễu ngất ngây cung hoàng

Hải Đà

mailan chong chongVãn Xuân

Thảo mộc tri xuân bất cửu quy
Bách ban hồng tử đấu phương phi
Dương hoa du giáp vô tài tứ
Duy giải man thiên tác tuyết phi

Hàn Dũ

Xuân Muộn

1-

Cây cỏ biết xuân chẳng sống đời
Phô trương hồng tía đẹp muôn nơi
Trái du hoa liễu buồn hiu hắt
Tuyết trắng bay giăng phủ kín trời

2-
Biết xuân chẳng ở dài lâu
Cỏ cây khoe sắc muôn màu khắp nơi
Quả du hoa liễu kém tươi
Chỉ còn bông tuyết khắp trời bay giăng

Hải Đà

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg